Services

office (084) 028-38264347
fax (084) 028-38264347
mobile (+84) 933-493-393

Dịch vụ

  Vận chuyển xi măng bao và xi măng xá bằng xe bồn chuyên dụng 30 - 50 tấn.

Lập trình vi tính xây dựng hệ thống công nghệ thông tin.